Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oferuje Państwu kompleksowy zakres usług z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności świadczone usługi dotyczą udzielania pomocy prawnej w sprawach o:

  • rozwód i separację,
  • podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej,
  • alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów,
  • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów i innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentację w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, m.in. spraw o rozwód czy separację, jak również o podział majątku wspólnego małżonków, gwarantuje profesjonalne i indywidualne zaangażowanie w każdą powierzoną Kancelarii sprawę.