Zespół

Krzysztof Wojciech Górecki

      Radca prawny. Współzałożyciel i wspólnik Kancelarii. Studia ukończył w 2006 roku na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 roku uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych zdobyte podczas pracy w jednej z wiodących Kancelarii odszkodowawczych w Polsce w okresie odbywania aplikacji radcowskiej. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego, administracyjnego oraz prawie karnym i wykroczeniach. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach odszkodowawczych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w sporach z firmami ubezpieczeniowymi.

Robert Stawiski

     Radca prawny, zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Współzałożyciel i wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006 – 2010 odbył aplikację radcowską, uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia sporów sądowych, zdobyte podczas pracy w jednej z wiodących Kancelarii odszkodowawczych w Polsce oraz Kancelarii indywidualnej, ukierunkowanej na profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeniowego.

Aleksandra Grus

     Referent do spraw prawnych. W 2008 r. ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas studiów podjęła pracę w Kancelarii Adwokackiej na stanowisku asystenta referenta prawnego, zdobywając doświadczenie z zakresu prawa cywilnego oraz procedury sądowej. Zakres wykonywanych obecnie obowiązków obejmuje merytoryczne prowadzenie i opiniowanie spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w sprawach odszkodowawczych, prawie zobowiązań jak również prawa pracy oraz związanej z nią procedury cywilnej.

Patrycja Kopij-Tereszczenko

     Asystent radcy prawnego/kierownik sekretariatu. Od 2009 r. absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu oraz Studium Podyplomowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Wiedzę zdobytą podczas pięcioletnich studiów miała możliwość wykorzystać i poszerzyć odbywając praktyki w Urzędzie Miasta w Zgorzelcu. Od 2009 r. zdobyła doświadczenie zawodowe w Kancelarii Prawnej na w/w stanowisku. W toku kilkuletniej pracy pozyskała doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych w sprawach z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych, windykacji wierzytelności, błędów w sztuce lekarskiej. W dotychczasowej pracy zapoznała się z narzędziami przydatnymi w procesie nowoczesnego zarządzania personelem oraz nabyła umiejętności w sferze identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą. W wykonywanej pracy oferuje profesjonalizm oraz konkretne podejście do sprawy.

Anna Sadłoń

     Asystent radcy prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2012 r. Do zakresu obowiązków wykonywanych w ramach zajmowanego stanowiska należy: analiza i opracowywanie spraw odszkodowawczych, formułowanie roszczeń, nadzorowanie postępowania likwidacyjnego zgłoszonej szkody.

Dorota Wojciechowska

     Asystent radcy prawnego. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu na kierunku administracja publiczna. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła od czerwca 2012 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych, nadzorowaniem likwidacji szkód na etapie przedsądowym.