Prawo pracy

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
  • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.