Prawo ubezpieczeń i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Kancelaria zajmuje się stałą prawną Klientów wiodących firm odszkodowawczych, działających na terenie całego kraju.  Świadczona w tym zakresie kompleksowa pomoc prawna obejmuje reprezentację osób pokrzywdzonych różnymi zdarzeniami losowymi w postępowaniu przed sądowym oraz sądowym. Usługi świadczone w  wyżej wymienionym zakresie obejmują:

  • pomoc uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym,
  • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym,
  • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
  • pomoc osobom, które utraciły najbliższych członków rodziny w różnych zdarzeniach losowych, w tym w wypadkach komunikacyjnych,
  • pomoc w ustaleniu zakresu krzywdy oraz

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych obejmuje wszystkie etapy procesu uzyskiwania dla poszkodowanego należnych mu świadczeń, począwszy od zawiadomienia o szkodzie ubezpieczyciela sprawy zdarzenia,  reprezentowanie pokrzywdzonego przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz w toku postępowania sądowego.

Na rzecz poszkodowanych dochodzimy:

  • roszczeń z tytułu szkód osobowych, w szczególności zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej i zadośćuczynienia po śmierci osób najbliższych,
  • roszczeń z tytułu szkód rzeczowych, w szczególności powstałych w pojazdach uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych, likwidowanych z OC sprawcy lub AC poszkodowanego.

Kancelaria jako nieliczna na rynku zapewnia kompleksową obsługę szkód rzeczowych, współpracując z najwyższej klasy rzeczoznawcami samochodowymi.