Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm – spółek prawa handlowego. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kancelaria prowadzi bezpośrednie doradztwo w sprawach gospodarczych poprzez:

  • udział w spotkaniach z klientami,
  • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,
  • porady i opinie prawne,
  • udział w negocjacjach,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.