Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego w szczególności poprzez:

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych w imieniu oskarżyciela posiłkowego,
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych w imieniu oskarżyciela posiłkowego.

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe, do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym.