Witamy na naszej stronie WWW.

     Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Górecki Robert Stawiski s.c. jest prężnie rozwijającą się Kancelarią, istniejącą na rynku usług prawniczych od stycznia 2011 r. Jej założycielami są radca prawny Krzysztof  Górecki oraz radca prawny Robert Stawiski – dwaj wieloletni praktycy prawa, którzy zawdzięczają swoje doświadczenie zawodowe pracy przy obsłudze prawnej wielu spraw, prowadzonych zarówno na etapie przedsądowym, jak też w postępowaniach sądowych. Młoda kadra Kancelarii dobrana została ze względu na niezbędną wiedzę i umiejętności pracowników, których działanie cechuje nieszablonowe i zindywidualizowane podejście do Klientów, co ma za zadanie sprostać nadrzędnemu celowi Kancelarii – pomyślnemu zakończeniu każdej zleconej sprawy.

     Główny profil działalności Kancelarii został zorientowany na świadczenie pomocy prawnej z zakresu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności związanej ze szkodami osobowymi i rzeczowymi objętymi ochroną  w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych. Reprezentujemy interesy naszych klientów zarówno w postępowaniach przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, jak również na etapie sądowym w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Analiza każdego przypadku pod względem rozmiaru poniesionej przez poszkodowanego szkody  pozwala na dokładne sprecyzowanie oraz personalizację roszczeń, przez co uzyskane kwoty świadczeń są dla Klienta satysfakcjonujące i rekompensują negatywne skutki różnych zdarzeń losowych.

     Zakres świadczonych przez Kancelarię usług nie ogranicza się jedynie do postępowań odszkodowawczych, albowiem Kancelaria świadczy ponadto pomoc prawną  w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, handlowego administracyjnego, karnego i  prawa wykroczeń Zajmujemy się również windykacją należności na rzecz naszych Klientów, co przyspiesza możliwość zaspokojenia ich roszczeń względem podmiotów, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań.

     Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, którym zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług i kompleksową realizację zleconych Kancelarii spraw, gdyż źródłem satysfakcji są dla nas zadowoleni Klienci. Wiedza i wieloletnie doświadczenie gwarantuje profesjonalną i skuteczną ochronę powierzonych nam interesów prawnych

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Krzysztof Górecki i Robert Stawiski

Ius civile vigilantibus scriptum est
– Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych

Kancelaria Radców Prawnych
Krzysztof Górecki Robert Stawiski
Spółka Cywilna
Plac Słowiański 1 lok. 417
(w budynku Starostwa Powiatowego)
59-220 Legnica
Telefon: (76) 721-77-22
Faks: (76) 721-77-33
e-mail: sekretariat@kancelariakgrs.pl

Jesteśmy zrzeszeni w

logo-kirp